Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta

Phiên bản đầy đủ: Giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam tháng 10 năm 2015
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Công bố giá vật liệu xây dựng cụm xây dựng tỉnh Hà Nam tháng 10 năm 2015
Mức giá vật liệu xây dựng công bố sẽ là cơ sở để các đơn vị tham khảo trong việc lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí daafuf tư xây dựng công tình theo quy định hiện hành
Mời mọi người xem TẠI ĐÂY


 
Reference URL's