Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta

Phiên bản đầy đủ: Giá VLXD tỉnh Nghệ An quý IV/2015
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
     Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Nghệ An công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (kèm theo Công văn Số 07/LS-XD-TC ngày 04 tháng 01 năm 2016) để các cơ quan, tổ chức và các cá nhân tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình.                                                             
     Các bạn xem và tải về tại đây.


 

 

 
Reference URL's