Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta

Phiên bản đầy đủ: Giá VLXD tỉnh Tây Ninh tháng 2/2016
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
      Liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh thời điểm tháng 2 năm 2016 (kèm theo Công văn số 263/CB-VLXD-LS ngày 01/03/2016) để các cơ quan, tổ chức và các cá nhân tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình.
                                                             
      Các bạn xem và tải về tại đây.


 

 

 
Reference URL's