Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta

Phiên bản đầy đủ: Giá VLXD tỉnh Tây Ninh tháng 3/2016
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
       Liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Tây Ninh công bố giá các loại vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (kèm theo Công văn số 442/CB-VLXD-LS ngày 01/04/2016) để các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá xây dựng hợp đồng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
         
       Các bạn xem và tải về tại đây.


 

 
Reference URL's