Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta

Phiên bản đầy đủ: Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh TÂY NINH
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
 Theo QĐ số 2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh TÂY NINH 
Mời các bạn xem tại file đính kèm dưới đây

 
Reference URL's