Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta

Phiên bản đầy đủ: Giá VLXD Tây Ninh tháng 12 năm 2012
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Công văn Số: 20/CB-VLXD-LS ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 (từ ngày 01/12/2012 đến ngày 31/12/2012) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến trung tâm huyện, thị xã.
Reference URL's