Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta

Phiên bản đầy đủ: [File Excel] - DS vật tư Hà Nam
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
  Eta xin gửi đến quý khách hàng danh sách toàn bộ vật liệu, nhân công, máy thi công dùng trong các đơn giá hiện hành của Hà Nam trong Dự toán Eta.

  Dựa vào file này, quý khách hàng có thể nhập giá tháng theo các công bố của địa phương và dùng tính năng nhập giá thông báo từ Excel trong phần mềm Dự toán Eta để đưa giá thông báo vào phần mềm một cách nhanh nhất.
rất hay! thanks
cảm ơn nhiều hihi
Reference URL's