Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn cập nhật giá ca máy mới và điều chỉnh giá Nhân công theo QĐ 491 tỉnh Hà Nam
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ngày 14/05/2015, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 491/UBND-QĐ Về việc Công bố bẳng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam và điều chỉnh chi phí Nhân công, Máy thi công của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam. Theo quyết định này thì có 2 điểm đáng lưu ý sau:
1 - Chi Phí Nhân Công : Được hướng dẫn điều chỉnh lại để phù hợp với mức lương mới theo Thông tư 01/TT-BXD , trong đó Sở Xây dựng Hà Nam có hướng dẫn bù giá Nhân công bằng cách nhân hệ số với tổng chi phí Nhân công ở Bảng THKP, cụ thể:
  • Đối với Đơn giá XDCT - Phần Xây dựng được Công bố tại Văn bản số 809/UNBD-GTXD ngày 24/05/2013 : Hệ số điều chỉnh Nhân công tại Vùng III( huyện kim Bảng, Duy Tiên và TP Phủ Lý ) là 0.826; tại Vùng IV ( các huyện còn lại) là 0.856.
  • Đối với Đơn giá XDCB - Phần sửa chữa được công bố tại Quyết định số 1623 ngày 06/12/2012 : Hệ số điều chỉnh Nhân công tại Vùng III( huyện kim Bảng, Duy Tiên và TP Phủ Lý ) là 0.826; tại Vùng IV ( các huyện còn lại) là 0.856.
  • Đối với Đơn giá XDCB - Phần Lắp Đặt được công bố tại Văn bản số 809/UNBD-GTXD ngày 24/05/2013 : Hệ số điều chỉnh Nhân công tại Vùng III( huyện kim Bảng, Duy Tiên và TP Phủ Lý ) là 0.876; tại Vùng IV ( các huyện còn lại) là 0.908.
  • Đối với Đơn giá XDCB - Phần Khảo Sát được công bố tại Quyết định số 1623 ngày 06/12/2012 : Hệ số điều chỉnh Nhân công tại Vùng III( huyện kim Bảng, Duy Tiên và TP Phủ Lý ) là 0.783; tại Vùng IV ( các huyện còn lại) là 0.812.

2- Chi Phí Máy thi công: được tính bù trừ trực tiếp giữa Gía ca máy mới được ban hành theo QĐ 491/2015 và giá ca máy cũ được ban hành theo QĐ 1623 ngày 06/12/2012. 
Hiện nay, Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật xong dữ liệu về Bảng giá ca máy mới này vào dữ liệu của Phần mềm và để dưới dạng Gía Thông báo ca máy. Trên Eta, bạn thực hiện cập nhật như sau:
Bước 1: Bạn cập nhật lên Phiên bản mới nhất để sử dụng tính năng này , bằng cách kích chuột vào menu "Trợ giúp" =>> chọn "Kiểm tra Phiên bản mới" để cập nhật.
Bước 2: Bạn chọn "tải đơn giá" =>> Tải lại đơn giá Hà Nam để cập nhật dữ liệu mới.
Bước 3: Trong Tab Máy Thi Công, ở Sheet " Gía ca máy", bạn kích chuột vào ô Gía TB ( giá thông báo) của ca máy =>> chọn " Lắp giá Thông báo từ file giá", chọn đến đường Link C:\DuToanEta\Data\TinhTP\HaNam\GiaTB như hình dưới để Phần mềm tự động nhập giá ca máy mới 2015

[Hình: HA_NAM_1.png][Hình: HA_NAM_2.png]
Như vậy là bạn đã hoàn thành xong việc điều chỉnh chi phí dự toán công trình theo QĐ 491 của UBND Tỉnh. Tải QĐ 491/QĐ-UBND về TẠI ĐÂY.

Chú ý: Riêng Phần Máy thi công trong đơn giá Khảo Sát không  điều chỉnh do máy móc và thiết bị thi công cho công tác Khảo Sát không tính chi phí lương thợ điều khiển vì đã được tính trong chi phí nhân công của Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo Sát.
Reference URL's