Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta
Chỉ số giá XD tỉnh Yên Bái quý I/2016 - Bản rút gọn

+- Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta (http://forum.eta.vn)
+-- Diễn đàn: DỮ LIỆU DỰ TOÁN (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Giá vật liệu, nhân công, ca máy, cước vận chuyển, ... (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Diễn đàn: Yên Bái (/forumdisplay.php?fid=125)
+---- Chủ đề: Chỉ số giá XD tỉnh Yên Bái quý I/2016 (/showthread.php?tid=14499)Chỉ số giá XD tỉnh Yên Bái quý I/2016 - hoahongthoi - 29-04-2016 03:57 PM

     Sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Yên Bái công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (kèm theo Công văn số 407/QĐ-SXD ngày 07/04/2016) để các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá xây dựng hợp đồng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 
         
     Các bạn xem và tải về tại đây.