Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta
Thông báo giá VLXD tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2015 - Bản rút gọn

+- Diễn đàn dự toán - Dự toán Eta (http://forum.eta.vn)
+-- Diễn đàn: DỮ LIỆU DỰ TOÁN (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Giá vật liệu, nhân công, ca máy, cước vận chuyển, ... (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Diễn đàn: Bình Định (/forumdisplay.php?fid=68)
+---- Chủ đề: Thông báo giá VLXD tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2015 (/showthread.php?tid=5201)Thông báo giá VLXD tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2015 - dung_eta - 09-02-2015 02:51 PM

Thông báo giá VLXD tháng 1 năm 2015  của Liê sở tài chính - xây dựng tỉnh Bình Định số 60/TB-TC-XD ngày 12 /1/2015