Đăng trả lời 
[Collection] Autodesk AutoCAD [2000-2012]
22-08-2012, 02:40 AM
Bài viết: #1
[Collection] Autodesk AutoCAD [2000-2012]
[Hình: icon1.png] [Collection] Autodesk AutoCAD [2000-2012]
Trích dẫn:
[Hình: thehaj.gif]

Autodesk AutoCAD 2000

[Hình: 4364d1217354073-autodesk-autocad-2000-po...ersion.jpg]

Download Full Key + Hướng dẫn:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?4pu6ovob5hj3u
0r:
http://letitbit.net/download/49416.4..._FULL.iso.html

Crack - Serial:
http://letitbit.net/download/17612.1...C2000.rar.html
0r:
http://rapidgator.net/file/5279314/Key_AC2000.rar.htmlAutodesk AutoCAD 2002

[Hình: fpfe7s94cii7s4acp8af.jpg]

Download Full Key + Hướng dẫn:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?wv3yr2caqkbnx
0r:
http://letitbit.net/download/63001.6..._V-Z_.iso.html

Crack - Serial:
http://letitbit.net/download/98378.9...s2002.rar.html
0r:
http://rapidgator.net/file/5279302/C...s2002.rar.html


Autodesk AutoCAD 2004
[Hình: cad04.jpg]

Download Full:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?fkk30yc4adk8l
0r:
http://letitbit.net/download/63186.6..._Full.iso.html

Crack - Serial:
http://letitbit.net/download/14789.1...d2004.rar.html
0r:
http://rapidgator.net/file/5279250/C...d2004.rar.html


Sử dụng key sau trong quá trình cài đặt: 400-12345678 ,
Sau khi cài đặt xong mở Folder Crack, chạy file "acadfix.reg", sau đó copy file "icpath.lic" paste vào mục cài đặt là xong.


Autodesk AutoCAD 2006

[Hình: ACAD_sig_icon_5x7.png]

Download - Full:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?0np49mnw1n2sy
0r:
http://rapidgator.net/file/15107996/06.ISO.001.html
http://rapidgator.net/file/15107999/06.ISO.002.html
http://rapidgator.net/file/15108071/06.ISO.003.html
http://rapidgator.net/file/15108002/06.ISO.004.html
0r:
http://freakshare.com/files/3qbmnrys/06.ISO.001.html
http://freakshare.com/files/mu2pmrgp/06.ISO.002.html
http://freakshare.com/files/7n0ga926/06.ISO.003.html
http://freakshare.com/files/a37vxo7u/06.ISO.004.html
0r:
http://letitbit.net/download/16495.1..._Full.iso.html
0r:
http://rapidgator.net/file/5564901/CAD2006.iso.001.html
http://rapidgator.net/file/5562789/CAD2006.iso.002.html
http://rapidgator.net/file/5566005/CAD2006.iso.003.html
http://rapidgator.net/file/5538421/CAD2006.iso.004.html

Crack - Serial:
http://letitbit.net/download/14237.1...06keg.rar.html
0r:
http://rapidgator.net/file/5457890/A...06keg.rar.html


Hướng dẫn:

Các bạn sử dụng key sau trong quá trình cài đặt: 191-75444444 

Sau khi cài đặt xong mở CT lên bằng biểu tượng ngoài màn hình,..........chọn Activate the product -->...............

[Hình: haj11.jpg]

Enter an activation code................

[Hình: 22.jpg]

Mở keygen lên, Copy serial ở Request code paste vào Request code trên keygen --> Lấy Activation code [Hình: 4.gif]
[Hình: 3.jpg]
Autodesk AutoCAD 2007

[Hình: cad2007.jpg]

Download Full:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?ugji17qm74a2a
0r:
http://rapidgator.net/file/15108092/07.zip.001.html
http://rapidgator.net/file/15108147/07.zip.002.html
http://rapidgator.net/file/15108166/07.zip.003.html
http://rapidgator.net/file/15108150/07.zip.004.html
0r:
http://freakshare.com/files/legzyzol/07.zip.001.html
http://freakshare.com/files/zyuutw71/07.zip.002.html
http://freakshare.com/files/f87metpg/07.zip.003.html
http://freakshare.com/files/7yyt9tu8/07.zip.004.html
0r:
http://letitbit.net/download/77854.7..._Full.iso.html

Crack - Serial:
http://letitbit.net/download/05406.0..._2007.rar.html
0r:
http://vip-file.com/downloadlib/9576..._2007.rar.html


Sau khi cài đặt xong, vào Folder Crack chép 2 file adlmdll.dll và lacadp.dll vào thư mục cài đặt để Crack.


Autodesk AutoCAD 2008
[Hình: autocad2008.jpg]

Download:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?3o2zpk2k1ok2n
0r:
http://rapidgator.net/file/15108256/08.daa.001.html
http://rapidgator.net/file/15108261/08.daa.002.html
http://rapidgator.net/file/15108862/08.daa.003.html
http://rapidgator.net/file/15108326/08.daa.004.html
http://rapidgator.net/file/15108872/08.daa.005.html
0r:
http://freakshare.com/files/s3cblj2q/08.daa.001.html
http://freakshare.com/files/fck9voow/08.daa.002.html
http://freakshare.com/files/q5k4ocip/08.daa.003.html
http://freakshare.com/files/iimb4ouq/08.daa.004.html
http://freakshare.com/files/9wng7axv/08.daa.005.html
0r:
http://letitbit.net/download/54571.5..._Full.iso.html

Crack - Serial:
http://letitbit.net/download/08702.0...d_2K8.rar.html
0r:
http://vip-file.com/downloadlib/3868...d_2K8.rar.html


Hướng dẫn:

Autodesk AutoCAD 2009

[Hình: xQoUQvNXhTclssf.jpg]
Download
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?l6h17nfxxqu6n
0r:
http://rapidgator.net/file/15108894/09.daa.001.html
http://rapidgator.net/file/15108942/09.daa.002.html
http://rapidgator.net/file/15108969/09.daa.003.html
http://rapidgator.net/file/15109101/09.daa.004.html
http://rapidgator.net/file/15109133/09.daa.005.html
http://rapidgator.net/file/15109227/09.daa.006.html
http://rapidgator.net/file/15109248/09.daa.007.html
http://rapidgator.net/file/15109354/09.daa.008.html
http://rapidgator.net/file/15109301/09.daa.009.html
0r:
http://freakshare.com/files/chj0dgfu/09.daa.001.html
http://freakshare.com/files/1397u3nx/09.daa.002.html
http://freakshare.com/files/vp04bx9g/09.daa.003.html
http://freakshare.com/files/lhmthusa/09.daa.004.html
http://freakshare.com/files/fvlu92bw/09.daa.005.html
http://freakshare.com/files/jp0esxlw/09.daa.006.html
http://freakshare.com/files/3jxpo8ah/09.daa.007.html
http://freakshare.com/files/25eyesy2/09.daa.008.html
http://freakshare.com/files/6nlffo0f/09.daa.009.html
0r:
http://letitbit.net/download/62637.6..._V-Z_.iso.html

Crack - Serial:
http://letitbit.net/download/05744.0...D_2K9.rar.html
0r:
http://letitbit.net/download/05744.0...D_2K9.rar.html


Hướng dẫn:

Autodesk AutoCAD 2010

[Hình: 59995719.jpg]

Download:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?0c0e7caoeoqvh
0r:
http://rapidgator.net/file/15110157/10.iso.010.html
http://rapidgator.net/file/15110127/10.iso.009.html
http://rapidgator.net/file/15110100/10.iso.008.html
http://rapidgator.net/file/15109892/10.iso.007.html
http://rapidgator.net/file/15109888/10.iso.006.html
http://rapidgator.net/file/15109776/10.iso.005.html
http://rapidgator.net/file/15109821/10.iso.004.html
http://rapidgator.net/file/15109663/10.iso.003.html
http://rapidgator.net/file/15109665/10.iso.002.html
http://rapidgator.net/file/15109399/10.iso.001.html
0r:
http://freakshare.com/files/cjthfiyj/10.iso.001.html
http://freakshare.com/files/0gao2xhs/10.iso.002.html
http://freakshare.com/files/91ft3dvm/10.iso.003.html
http://freakshare.com/files/o5sj4vkc/10.iso.004.html
http://freakshare.com/files/bp6wxu9a/10.iso.005.html
http://freakshare.com/files/x6gafvz1/10.iso.006.html
http://freakshare.com/files/497hbo9m/10.iso.007.html
http://freakshare.com/files/lrsmoig7/10.iso.008.html
http://freakshare.com/files/k5hns1uo/10.iso.009.html
http://freakshare.com/files/kx3u5ju9/10.iso.010.html
0r:
http://letitbit.net/download/33821.3..._V-Z_.iso.html

Crack - Serial:
http://letitbit.net/download/06842.0..._2010.rar.html
0r:
http://vip-file.com/downloadlib/0332..._2010.rar.html


Hướng dẫn:
Autodesk AutoCAD 2011
[Hình: cad2011.jpg]

[Hình: 12745135671148282238_574_0.jpg]

Download Full:
32 + 64 Bit:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?sharekey=a...7153412ae1#2,1
[size=3]Pass (nếu có): softvnn.com


Crack - Serial:
http://letitbit.net/download/01399.0..._2011.rar.html
0r:
http://vip-file.com/downloadlib/5793..._2011.rar.html


Hướng dẫn:

Autodesk AutoCAD 2012
[Hình: AutoCAD%2B2012.JPG]
32BIT:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?gqzgr1mq08spl


64BIT:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://www.mediafire.com/?3d77egzf43qpu


Crack - Serial:
[font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
http://letitbit.net/download/45442.4...284A2.rar.html
0r:
http://vip-file.com/downloadlib/3663...284A2.rar.html


[size=5]Chú ý: 
Trước khi cài đặt bạn nên cho file setup nằm trực tiếp trong ổ cứng, ko được dùng ổ đĩa ảo....để tránh gặp phải lỗi (hình bên dưới) trong quá trình cài đặt . Have Fun..!!


Theo: vn-zoom

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
15-11-2012, 11:11 AM
Bài viết: #2
RE: [Collection] Autodesk AutoCAD [2000-2012]
mình đang sài autodeck 2013 Big Grin sao koh up bản 2013 nhỉ
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
16-11-2012, 02:10 AM
Bài viết: #3
RE: [Collection] Autodesk AutoCAD [2000-2012]
hay. chân thành cám ơn

http://xda2z.blogspot.com/
Yahoo: zualuoi@yahoo.com 
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
18-06-2018, 02:02 PM
Bài viết: #4
RE: [Collection] Autodesk AutoCAD [2000-2012]
Mình có tải lên một số phần mềm autocad và đồ họa khác. Các bạn có thể tham khảo link sau: http://giupbanhocnghe.com/phan-mem/

học thiết kế đồ họa hải phòng | trung tâm tiếng trung hải phòng
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách