Đăng trả lời 
What's New!
05-11-2012, 10:54 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 20-11-2012 09:29 AM bởi admineta.)
Bài viết: #1
Star What's New!
....................
 
Phiên bản 3.0.9.22 (27/10/2012)
    -  Thêm tính năng Undo, Redo
    -  Thêm tính năng chèn thêm chi phí vào chiết tính giống như tổng hợp kinh phí hạng mục.
    -  Cho phép thay đổi font chữ toàn bộ công trình.
    -  Cho phép gõ công thức ở Tiên lượng tại các cột khối lượng và đơn giá.
    -  Cho phép bôi đen dòng và Copy công tác ở Tiên lượng.
    -  Tự động tô màu các dòng công việc bị sai lệch đơn giá.
    -  Cho phép tra lại đơn giá, định mức cho một nhóm các công việc được chọn.
    -  Cho phép biểu diễn nhóm bằng ký tự # tại Tiên lượng và các bảng Chiết tính, Đơn giá tổng hợp, phân tích vật tư,....
    -  Link công thức đầy đủ cho các kiểu chiết tính.
    -  Cải thiện đáng kể tốc độ tính toán, in ấn và xuất Excel, ...
    -  ...

Phiên bản 3.0.9.24 (30/10/2012)
    -  Thêm tính năng cảnh báo sai công thức SUM khối lượng.
    -  Sửa lỗi không lên cửa sổ tra cứu công tác khi nhấn Enter vào ô MSCV trống.
    -  Sửa một số vấn đề khi xuất Excel.


Phiên bản 3.0.9.26 (31/10/2012)
    -  Sửa lỗi in không ra nội dung chiết tính ở một số máy.
    -  ...


Phiên bản 3.0.9.27 (01/11/2012)
    -  Thêm tính năng tìm kiếm tại sheet Tiên lượng.
    -  Thêm tính năng tùy chọn biểu diễn nhân các hệ số điều chỉnh trên 1 hoặc nhiều dòng tại chiết tính.


Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: zualuoi
05-11-2012, 10:56 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 19-11-2012 11:29 PM bởi admineta.)
Bài viết: #2
RE: What's New!
Phiên bản 3.0.9.28 (05/11/2012)
    -  Sửa tính năng lưu hàm nội suy chưa được ở bảng Tổng hợp kinh phí 957.
    -  Sửa lỗi không lấy được khối lượng trên một số file ở phần mềm Thẩm định Eta.


Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: zualuoi
07-11-2012, 04:44 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 19-11-2012 11:29 PM bởi admineta.)
Bài viết: #3
RE: What's New!
Phiên bản 3.0.9.29 (07/11/2012)
    -  Tăng tốc độ tính toán công thức ở Tiên lượng. Giải quyết vấn đề chạy chậm ở Tiên lượng khi số dòng công việc lớn.
    -  Sửa lỗi khi đổi Font dòng tiền bằng chữ ở sheet THKP hạng mục.
Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: zualuoi
19-11-2012, 11:14 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 25-12-2012 01:14 PM bởi admineta.)
Bài viết: #4
RE: What's New!
Phiên bản 3.0.9.30 (19/11/2012)
    -  Thêm bảng Tổng hợp chi phí thiết bị.
    -  Thêm bìa, thuyết minh và các tính năng soạn thảo trang bìa, thuyết minh.
    -  Sửa lỗi không lưu cước vận chuyển xảy ra ở một số máy.
    -  Sửa một số lỗi liên quan đến chiết tính và xuất Excel.
    -  ....
Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: zualuoi , xuantuyen3788
21-11-2012, 12:41 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 21-11-2012 01:02 PM bởi admineta.)
Bài viết: #5
RE: What's New!
Phiên bản 3.0.9.31 (21/11/2012)
    -  Xuất Excel bảng chi phí thiết bị.
    -  Thêm các sheet Quyết toán khi xuất Excel.
    -  Thêm một số tính năng ở Tool sưa đơn giá (EDBEditor).
    -  Thêm tính năng tính cước cho loại đường chưa phân cấp trong tool thêm sửa bảng cước vận chuyển ôtô.
    -  ....


Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: zerofoll , xuantuyen3788
23-11-2012, 04:26 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 23-11-2012 09:23 PM bởi admineta.)
Bài viết: #6
RE: What's New!
Phiên bản 3.0.9.32 (23/11/2012)
    -  Tự động cuốn dòng khi chọn vùng và kéo chuột lên xuống ở Tiên lượng.
    -  Thêm tính năng chuyển phân tích vữa hoặc dùng vữa thương phẩm cho toàn bộ các CV hoặc một vùng các CV được chọn.
    -  Thêm chú thích cho các ô lỗi được tô màu đỏ tại Tiên lượng.
    -  ....


Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
25-12-2012, 01:08 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 25-12-2012 03:24 PM bởi admineta.)
Bài viết: #7
RE: What's New!
Phiên bản 3.0.9.33 (25/12/2012)
    -  Thêm Bảng tổng hợp nhiên liệu (khi tính bù ca máy hoặc tính giá ca máy trực tiếp).
    -  Điều chỉnh lại bảng tổng hợp thiết bị: thiết bị được nhập ở Tiên lượng với mã là @ , phần mềm sẽ tự động tổng hợp danh mục thiết bị ở Bảng tổng hợp chi phí thiết bị.
    -  Cho phép sao chép cung đường ở bảng cước vận chuyển ô tô (nhấn phải chuột => "Sao chép cung đường của...").
    -  ....


Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
28-12-2012, 11:30 AM
Bài viết: #8
RE: What's New!
Phiên bản 3.0.9.34 (28/12/2012)
    -  Sửa lỗi nhảy hệ số chi phí xây lắp ở bảng THKP hạng mục ở một số máy. Khi thay đổi mẫu THKPHM thì các hệ số vẫn được giữ nguyên.
    -  Hiển thị công thức ở bảng Tổng hợp nhiên liệu.
    -  ....


Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
02-01-2013, 12:44 PM
Bài viết: #9
RE: What's New!
Phiên bản 3.0.9.35 (02/01/2013)
    -  Sửa một số vấn đề liên quan đến Cut, Copy, Paste, Undo, Redo ở các bảng Giá VL, Giá NC, Giá Máy.


Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
09-01-2013, 05:18 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 09-01-2013 05:43 PM bởi admineta.)
Bài viết: #10
RE: What's New!
Phiên bản 3.0.9.36 (09/01/2013)

    -  Thêm các tính năng đổi mác vữa, đổi độ sụt vữa, đổi mô đun vữa, thay vữa ở cửa sổ định mức.
    -  Thêm, sửa một số vấn đề khi xuất Excel:
         +  Định dạng trang in.
         +  Link định mức vật tư từ sheet PTVT sang các sheet THVL, THNC, THM, Chiết tính.
         +  Link Tên VT, Đơn vị từ các sheet Giá vật tư sang chiết tính, PTVT và các sheet tổng hợp VT.
         +  ...

    -  Sửa lỗi chỉ thẩm định được hạng mục cuối cùng.
    -  ... và một số vấn đề khác.

Tải bộ cài

Phone: 0243 9908038  - Emai: dutoaneta@gmail.com 
Website: http://dutoaneta.vn
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách