Đăng trả lời 
Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng theo Quyết định 3050/QĐ-UBND
20-12-2017, 12:33 AM
Bài viết: #1
Đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng theo Quyết định 3050/QĐ-UBND
Ngày 10/11/2017 UBND Tp Hải Phòng đã công bố các Quyết định số 3050/QĐ-UBND; Quyết định số 3051/QĐ-UBND; Quyết định số 3051/QĐ-UBND; Quyết định số 3053/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng gồm các phần sau:
[list=circle]
Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát

Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng được xác định trên các cơ sở sau:
  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng ban hành kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;
  Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng;
  Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng;
  Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng;
  Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng;
  Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng
  Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng
  Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng
Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá này phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng.
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại Đơn giá xây dựng công trình TP Hải Phòng hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá, định mức tại đây) hoặc quý khach có thể xem hình phía dưới để thực hiện theo.
[Hình: haiphong.png]

http://dutoaneta.vn/
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách