Đăng trả lời 
ĐƠN GIÁ XDCT TỈNH QUẢNG NINH 2014
16-01-2015, 04:45 PM
Bài viết: #1
ĐƠN GIÁ XDCT TỈNH QUẢNG NINH 2014
 Kính gửi: Quý khách hàng
Ngày 19/12/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh công bố Quyết định số: 3163/QĐ-UBND về việc ban hành các bộ đơn giá Xây dựng công trình sửa đổi và bổ sung theo Định mức mới của Bộ Xây dựng gồm:
    Phần I: Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng theo Định mức 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012
    Phần II: Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng theo Định mức 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014
    Phần III: Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt theo Định mức 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012
    Phần IV: Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt theo Định mức 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014
    Phần V: Đơn giá xây dựng Phần sửa đổi theo Quyết định số: 3600/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Hiện nay Phần mềm Dự toán ETA đã cập nhật đầy đủ các bộ Đơn giá mới của tỉnh Quảng Ninh công bố năm 2014.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách