Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ Quyết định số 3463/QĐ-UBND

03-01-2018
Ngày 19/12/2017 UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm:
  • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về chế độ chính sách, Sở xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tổng hợp, kịp thời đề xuất, báo cóa UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Văn bản số 5321/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Văn bản số 5322/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát; Văn bản số 5323/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về công bố đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt; Văn bản số 5324/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.

Đối với các dự án, công trình chưa phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo Quyết định này.

Đối với công tình đã phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung tại hợp đồng đã ký kết và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị trực tiếp tính toán toàn bộ số liệu của Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 3463/QĐ-UBND, do đó toàn bộ số liệu gốc đã được cập nhật (update) vào chương trình Phần mềm Dự toán Eta phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. (kể cả với phiên bản Miễn phí). Vì vậy Quý khách hàng nhanh chóng tải Bộ đơn giá mới này về sử dụng. Hướng dẫn tải đơn giá vui lòng xem (tại đây)

Chi tiết về Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

 

tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
  •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA