Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Công bố Giá VLXD  tỉnh Bắc Giang tháng 4 năm 2017
Liên Sở: Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang vừa công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 4/2017. Theo đó, công bố giá vật liệu xây dựng làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bảng giá VLXD trong công bố là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi cung cấp đến trung tâm các huyện, thành phố.
Công bố Giá VLXD tỉnh Bắc Ninh tháng 4 năm 2017
Sau khi khảo sát thị trường, liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện tháng 4 năm 2017 theo Công bố số 04/2017/CBLS-XD-TC ngày 5 tháng 5 năm 2017
Công bố Giá VLXD tỉnh Hải Dương tháng 4 năm 2017
Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 4/2017. Theo đó, giá VLXD trong công bố chưa bao gồm thuế VAT, là mức giá phổ biến bình quân trong tháng 4/2017 tại nơi tiêu thụ tập trung, trung tâm các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Hải Dương. Công bố giá VLXD là cơ sở để chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách quyết định việc xác định giá xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá đã quyết định.
Công bố Giá VLXD tỉnh Hòa Bình tháng 5 năm 2017
Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 5/2017. Theo đó, công bố giá VLXD là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giá VLXD trong công bố được xác định trên cơ sở khảo sát giá bán các loại sản phẩm VLXD, báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cac đại lý chính thức của các nhà sản xuất đối với các loại VLXD không sản xuất trực tiếp trên địa bàn tỉnh.
Công bố Giá VLXD Thành phố Cần Thơ tháng 5 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời điểm tháng 5/2017 do Sở Xây dựng Cần Thơ theo Công bố 05/SXD-KT&VLXD ngày 17 tháng 5 năm 2017
Công bố Giá VLXD tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2017
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 4/2017. Theo đó, giá VLXD trong công bố chưa bao gồm thuế VAT, là giá các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Công bố Giá VLXD tỉnh Phú Thọ tháng 5 năm 2017
Liên Sở: Tài chính - Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 5/2017. Theo đó, giá VLXD trong công bố là mức giá bán phổ biến, chưa có thuế giá trị gia tăng; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo hoặc sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Công bố Giá VLXD tỉnh Điện Biên tháng 4+5 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tại Điện Biên tháng 4 và 5 năm 2017 do liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên vừa công bố. Công bố giá VLXD có giá trị tại thời điểm tháng 4+5/2017 và không áp dụng cho các tháng khác.
Công bố Giá VLXD tỉnh Cao Bằng Quý II năm 2017
Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng vừa công bố giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thời điểm Quý II năm 2017. Theo đó, giá VLXD trong công bố là mức giá gốc, chưa có thuế GTGT; là giá tối đa để chủ đầu tư tham khảo làm cơ sở tính giá vật liệu đến hiện trường xây lắp, áp dụng để tính đơn giá và là cơ sở để tính bù trừ chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.
Công bố Giá VLXD tỉnh Quảng Bình tháng 5 năm 2017
Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình vừa công bố giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 5/2017. Công bố giá VLXD là cơ sở để các chủ đầu tư tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng cho việc thẩm định, phê duyệt dự toán, xác định giá xây dựng công trình và chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Công bố Giá VLXD tỉnh Bến Tre tháng 5 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tại Bến Tre thời điểm tháng 5/2017 vừa được Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre công bố. Theo đó, công bố giá VLXD là cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Công bố Giá VLXD tỉnh Bắc Giang tháng 5 năm 2017
Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang vừa công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 5/2017. Theo đó, công bố giá VLXD là cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Công bố Giá VLXD tỉnh Lai Châu tháng 5 năm 2017
Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu vừa công bố giá vật liệu xây dựng sản xuất, lưu thông trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mức giá Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu vừa công bố giá vật liệu xây dựng sản xuất, lưu thông trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mức Giá VLXD lưu thông trên thị trường tại các khu vực trung tâm thị trấn các huyện, thành phố là mức tối đa đến công trình, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc lên trên phương tiện bên mua và bốc xuống tại thời điểm tháng 5/2017. Giá VLXD do các tổ chức, cá nhân báo giá là giá tại nơi sản xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. Giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh báo giá bán tại trung tâm thành phố và các huyện, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc lên trên phương tiện bên mua và chi phí bốc xuống. lưu thông trên thị trường tại các khu vực trung tâm thị trấn các huyện, thành phố là mức tối đa đến công trình, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc lên trên phương tiện bên mua và bốc xuống tại thời điểm tháng 5/2017.
Công bố Giá VLXD tỉnh Thái Nguyên tháng 4 năm 2017
Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên vừa công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tại trung tâm các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời điểm tháng 4/2017. Theo đó, mức giá các loại VLXD trong công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; là mức tối da để chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh xem xét hồ sơ tính toán giá dự toán của các tổ chức tư vấn xây dựng trước khi phê duyệt dự toán hoặc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng.
Công bố Giá VLXD tỉnh Quảng Trị tháng 4 năm 2017
Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị bình quân phổ biến trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 4/2017. Theo đó, Giá VLXD có giá trị tham khảo cho việc lập dự toán và thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành theo thời điểm cho tất cả các công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp... lập các dự án đầu tư xây dựng cho tất cả các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh
Công bố Giá VLXD tỉnh Hòa Bình tháng 6 năm 2017
Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm tháng 6/2017 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình trong tháng 6/2017. Giá VLXD trong công bố được xác định trên cơ sở khảo sát giá bán các loại sản phẩm VLXD, báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đại lý chính thức của các nhà sản xuất đối với các loại VLXD không trực tiếp sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Công bố Giá VLXD tỉnh Sơn La Quý II năm 2017
Sở Xây dựng tỉnh Sơn La vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 15/6/2017. Theo đó, giá VLXD trong công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp; được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Sơn La, là giá khảo sát trong phạm vi đô thị các huyện, thành phố tại thời điểm công bố, một số giá vật liệu công bố theo địa chỉ nơi sản xuất, nhà cung cấp. Công bố giá VLXD là cơ sở để chủ đầu tư tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Công bố Giá VLXD tỉnh Hậu Giang tháng 6 năm 2017
Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong tháng 6/2017 làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình. Công bố giá VLXD không sử dụng như cơ sở pháp lý cho việc xác định giá sản phẩm xây dựng.
tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
  •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA