Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh năm 2017
Công bố kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 - Đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng; Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 - Đơn giá xây dựng công trình phần Lắp đặt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2015
Ngày 31/12/2015 UBND tỉnh đã ban hành Công bố số 6292/UBND-KTN Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
Ngày 06/01/2016, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Công văn số 5321/UBND-KT6; Công văn số 5322/UBND-KT6; Công văn số 5323/UBND-KT6; Công văn số 5324/UBND-KT6; Công văn số 5325/UBND-KT6
Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên năm 2016
Ngày 29/12/2016 UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố các Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên phần xây dựng; Quyết định số 3207/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần Lắp đặt; Quyết định số 3209/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát; Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa và Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh năm 2015
Ngày 20/3/2015 UBND tỉnh Tây Ninh đã công bố Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng - Phần Xây dựng.
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An năm 2015
Ngày 16/12/2015 UBND tỉnh Nghệ An đã công bố các Quyết định về việc ban hành các bộ Đơn giá Phần xây dựng, Đơn giá Phần lắp đặt, Đơn giá Phần khảo sát, Đơn giá Phần sửa chữa, Đơn giá đường dây, Trạm biến áp và Bảng giá ca máy.
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2016
Ngày 11/10/2016 UBND tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình gồm: 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt 3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát 4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa 5. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công
Công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2015
Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang “về việc công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Giang”
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Ngày 10/5/2016 Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã công bố Quyết định số 41/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh gồm các phần
Công bố đơn giá xây dựng công trình TP Hồ Chí Minh năm 2016
Ngày 02/7/2016 UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3384/QĐ-UBND về việc công bố các tập đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn Thành phố gồm: Đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng; phần lắp đặt; phần khảo sát và phần sửa chữa.
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định năm 2014
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại văn bản số 48/UBND-VP5 ngày 21/01/2014 về việc xây dựng Bộ đơn giá xây dựng công trình theo các định mức hiện hành. Sở Xây dựng đã tích cực triển khai thực hiện, nhằm phục vụ chương trình đơn giản hóa công tác lập dự toán, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, sát với thực tế của khâu lập dự toán xây dựng công trình.
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016
Ngày 12/8/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh gồm:
Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum năm 2015
Ngày 30/12/2015 UBND tỉnh Kon Tum đã Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm đơn giá phần xây dựng, đơn giá phần lắp đặt, đơn giá phần khảo sát, đơn giá phần sửa chữa, đơn giá phần thí nghiệm điện và đơn giá phần thí nghiệm vật liệu.
Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận năm 2015
Ngày 15/12/2015 UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố các tập đơn giá xây dựng công trình và tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12/2015.
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình năm 2015
Ngày 08/12/2015 UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Văn bản số 1563/UBND-CNXD về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt thiết bị, sửa chữa, giá ca máy và dịch vụ công ích đô thị.
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk năm 2015
Ngày 17/12/2015 UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố các bộ Đơn giá xây dựng công trình và các bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
Công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên năm 2015
Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên “về việc công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên”
Định mức phần xây dựng - Văn bản số 1776/BXD-VP
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0243 990 8038

TẠI HÀ NỘI

0246 327 8333

0283 509 9557

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Duy: 0964 611 777

Mr Trịnh: 0916 946 336

Ms Hoài: 0979 005 611
 

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
  •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA