Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn tải đơn giá Nhân công Lạng Sơn trên Dự toán Eta

12-12-2017
Ngày 11/12/2017 UBND tỉnh Lạng Sơn đã công bố Quyết định số 2374/QĐ-UBND Về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định này phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để sử dụng được Quyết định này Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình sau:

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

 1. Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này được tính cho 01 ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng trên cơ sở mức lương đầu vào phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường và hệ số lương theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng (Phụ lục số 2 của Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng); đơn giá nhân công dùng để xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng.
 2. Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng,… để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này được xác định cho 02 vùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể là:
 • Vùng III: Thành phố Lạng Sơn.
 • Vùng IV: Các huyện trong tỉnh.

4. Cách tính nội suy cho các bậc nhân công khác: Cấp bậc nhân công được tính theo quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BXD. Đối với các bậc nhân công khác thì hệ số lương được xác định như sau:

HSLK= (HSLCT – HSLCD) x (BK – BCD) + HSLCD

          Trong đó:

 • HSLK : là hệ số lương khác
 • HSLCT: là hệ số lương cận trên
 • HSLCD: là hệ số lương cận dưới
 • BK: là bậc nhân công khác
 • BCD:  là bậc nhân công cận dưới

Ví dụ: muốn xác định bậc công nhân là bậc 2,7/7 hoặc bậc 3,5/7 của nhóm I, tại Bảng số 1, Phụ lục 2 của Thông tư 05/2016/TT-BXD:

Cấp bậc công nhân xây dựng 1 2 3 4 5 6 7
Hệ số lương Nhóm I 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20

Thì ta có hệ số lương công nhân như sau:

Bậc 2,7/7 nhóm I: HSL = (2,16-1,83)x(2,7-2)+1,83 = 2,061

Bậc 3,5/7 nhóm I: HSL = ( 2,55-2,16)x(3,5-3)+2,16 = 2,355

5. Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này sẽ được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công trong xây dựng trên thị trường lao động tỉnh Lạng Sơn có sự biến động so với đơn giá nhân công được công bố tại Quyết định này

tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
 •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA